การบรรยายพิเศษ Advanced cataract Workshop

ชื่องาน                 การบรรยายพิเศษ Advanced cataract Workshop 

จัดโดย                ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัดงาน          26-27-28 มกราคม 2560

สถานที่จัดงาน     ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 13 อาคารภูมิสิริ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์


 

 Prospect Seminar Dr.Harrington article

ชื่องาน                Prospect Seminar Dr.Harrington

วันที่จัดงาน         23 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา                   10.30 -  14.00 น.

สถานที่จัดงาน     โรงแรม St.Regis Bangkok


 


Cool search project event 

ชื่องาน                Cool search project event

จัดโดย               บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)

วันที่จัดงาน         15 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา                    12.30 -  15.30 น.

สถานที่จัดงาน     ร้าน Aboutwork สุขุมวิท 11

 


 


10 Year Anniversary of Siriraj Skin Laser center 

ชื่องาน                10 Year Anniversary of Siriraj Skin Laser center

จัดโดย               Siriraj Skin Laser Center

วันที่จัดงาน         1 มีนาคม 2560

เวลา                    09.00 – 19.00 น.

สถานที่จัดงาน     ห้องประชุม 101 ชั้น1 ตึก SiMR โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

 


 


งานประชุมวิชาการ The 18th ASEAN Congress of Plastic Surgery 2017 (The 18th ACPS 2017)

ชื่องาน                งานประชุมวิชาการ The 18th ASEAN Congress of Plastic Surgery 2017 (The 18th ACPS 2017)

จัดโดย                สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

วันที่จัดงาน          8 - 9 - 10 มีนาคม 2560

เวลา                     08.00 – 16.30 น.

สถานที่จัดงาน     AVANI Riverside Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand

 


 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (DST) 

ชื่องาน                42nd Annual meeting of the Dermatological Society of Thailand (DST) in conjunction with Meeting of International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG)

จัดโดย               สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

วันที่จัดงาน         22- 23 – 24 มีนาคม 2560

เวลา                    08.30 – 18.00 น.

สถานที่จัดงาน     ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 


 

 

Cataract Day 2017 

ชื่องาน                Cataract Day 2017 

จัดโดย               ชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย

วันที่จัดงาน         27 - 28 มีนาคม 2560

เวลา                    9.00 – 16.00 น.

สถานที่จัดงาน     ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ


 


 

ADAC 2017

ชื่องาน                ADAC 2017

วันที่จัดงาน         25-26 พฤษภาคม 2560

เวลา                    09.00 – 19.00 น.

สถานที่จัดงาน     Radisson Blu Sukhumvit, Bangkok


 


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 (39th RCOPT) 

ชื่องาน                 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 (39th RCOPT) 

จัดโดย                ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่จัดงาน          5 - 6 - 7 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน     ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 


7th ITCAM 2017 International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine

ชื่องาน                 7th ITCAM 2017 International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine 

จัดโดย                สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ

วันที่จัดงาน          10 - 11 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน     ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

 

The 10th VPAT Regional Veterinary Congress VRVC 2017

ชื่องาน                 The 10th VPAT Regional Veterinary Congress VRVC 2017

จัดโดย                สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

วันที่จัดงาน          24-25-26 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน     อาคาร 9 อิมแพ็ค ฟอร์ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 


 

 

Thai Diabetes CPG 2560 งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 

ชื่องาน                 Thai Diabetes CPG 2560 งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 

จัดโดย                สมาคมโรคเบาหวาน

วันที่จัดงาน          3 - 4 สิงหาคม 2560

สถานที่จัดงาน     โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาธร กรุงเทพ ชั้น 11 ห้องสุรศักดิ์
  

 

 ICAD 2017 International Congress of Aesthetic Dermatology 2017

ชื่องาน               ICAD 2017 International Congress of Aesthetic Dermatology 2017

จัดโดย               สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

วันที่จัดงาน         24-25 พฤศจิกายน 2560

เวลา                    08.30 – 18.00 น.

สถานที่จัดงาน     ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์


 

 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 (40th RCOPT) 

ชื่องาน                 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 (40th RCOPT) 

จัดโดย                ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่จัดงาน          27-29 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน     ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์


 

 

 

 


Visitors: 89,995