การประชุมวิชาการประจำปี 2559 Chiangmai Conference on OB&GYN (CCOG 2016):Adcanced Practice

 

ชื่องาน                  การประชุมวิชาการ New Frontier in Aesthetic Dermatology and Cosmetic Surgery ASEAN 2016

จัดโดย                  สำนักวิชาการเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

วันที่จัดงาน           28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559

สถานที่จัดงาน      ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 


 

 

 


Visitors: 70,476