Coolsculpting Workshop

Coolsculpting Workshop article

ชื่องาน                  Coolsculpting Workshop

วิทยากร                 Neil S.Oropeza, MD

จัดโดย                  บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)

วันที่จัดงาน           16 พฤษภาคม 2559

สถานที่จัดงาน      The St.Regis Hotel Bangkok

 


 

 


Visitors: 70,472