ประชุมวิชาการประจำปี 2562 Diversity for sustainability in Rehabilitation Medicine

จัดโดย               ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

                         สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 

วันที่จัดงาน         6-8 ธันวาคม 2562

สถานที่จัดงาน     โรงแรมเดอซายด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

Practical Sclerotherapy Workshop

จัดโดย               ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย
                         สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
 

วันที่จัดงาน         28 พฤศจิกายน 2562

สถานที่จัดงาน     ห้องประชุม 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

หัวข้อ                  “Holistic Approach and Diversity in Trauma Rehabilitation”

จัดโดย                สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

วันที่จัดงาน          24 -26 ตุลาคม 2562

สถานที่จัดงาน      ห้องประชุม 7R อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 7 โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่                                    กรุงเทพฯ

 

 

ประชุมวิชาการพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยประจำปี 2562

หัวข้อ                 นำความสามัคคีและความยั่งยืนสู่พยาบาลห้องผ่าตัด 2019

จัดโดย               สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

วันที่จัดงาน         30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2019

สถานที่จัดงาน    ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทคบางนา

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ Differentail Diagnosis And Treatment of Mechanical Spine Pain

หัวข้อ                    1. Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain and Pelvic Disorders
                         2. Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain

จัดโดย               ภาควิชา กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

วันที่จัดงาน         26-30 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดงาน     โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโล

 

 

 

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2562 Siriraj Dermatology Annual Meeting & Interhospital Conference

หัวข้อ                  “Meet the Experts in Dermatology: Facts and Fictions in Dermatology”

จัดโดย                ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

วันที่จัดงาน          9-11 มกราคม 2562

สถานที่จัดงาน     ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15


Visitors: 89,991