LASIK SUPER CENTER PHYATHAI 3

“เลสิก” (LASIK) 

เป็นการรักษาแก้ไขปัญหาสายตา สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง

ด้วยการใช้เลเซอร์โดยใช้หลักในการปรับผิวกระจกตาตามค่าสายตาของแต่ละบุคคล 

จึงทำให้เมื่อรักษาเสร็จแล้วคนไข้จะกลับมามีสายตาเป็นปกติ หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด  

แต่เดิมการทำเลสิกจะเป็นการใช้ใบมีด แยกชั้นกระจกตาแล้วจึงใช้เลเซอร์ยิงปรับผิวกระจกตา 

แต่ในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ทุกขั้นตอนเป็นการใช้เลเซอร์ทั้งหมด

ไม่มีการใช้ใบมีด จึงปลอดภัยและให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 

โรงพยาบาลพญาไท 3
111 ถ. เพชรเกษม แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ศูนย์เลสิก ชั้น 14
Tel : 02 467 1111
Call Center : 1772
Mobile : 080-978-2020
LINE Official : @bangkok-lasik


www.lasikbkk.com

   
Visitors: 89,999