งานแถลงข่าวเปิดศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง

 

 งานแถลงข่าว เปิดศูนย์จักษุ และ เลสิก Eye & Lasik Center 

ณ. ลานกิจกรรม ชั้น1 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

 

 

         

 

บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าว เปิดตัว ศูนย์จักษุ และ เลสิก Eye & Lasik center

ณ.ลานกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง 

ประมวลภาพกิจกรรม งานแถลงข่าวเปิดศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง 

 

   

 

                                          

         

 

Visitors: 89,987