งานประชุมประจำปี สมาคมเภสัชกรรมการตลาด

งานประชุมประจำปี สมาคมเภสัชกรรมการตลาด

พิธีการมอบรางวัล เภสัชกรการตลาดดีเด่น 2565

ณ. โรงแรม Rambrandt สุขุมวิท 20 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.50 - 16.30 น  

  

   

 


Visitors: 77,480