งานสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 2023

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 47 (47th DST Annual Meeting 2023)

ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566

ณ ห้อง Ballroom 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาพกิจกรรม งานสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 

 

 Visitors: 82,136