มาดู MaayR เล่าประสบการณ์กับการแก้ไขภาวะสายตาสั้นด้วยการใส่เลนส์เสริม ICL กันค่ะ

 

 

มาฟังน้องใบเตยเล่าประสบการณ์การใส่เลนส์เสริม ICL แก้ปัญหาสายตาสั้นกันค่ะ