• เครื่องจี้ไฟฟ้าพลังงานต่ำ ที่มีค่าพลังงานสูงสุด ที่ 35 วัตต์ สามารถทำหัตถการทางผิวหนัง  เหมาะในการจี้ห้ามเลือดในแผลผ่าตัดเล็กๆ  หรือใช้ในการจี้ตัดติ่งเนื้อขนาดเล็ก หูด ไฝ กระ  ขี้แมลงวันได้ โดยเครื่องเป็นแบบ Monopolar  ที่สามารถทำการจี้ได้โดยไม่ต้องติดแผ่นสื่อนำ  ไฟฟ้า ทำให้ลดโอกาสเสี่ยงไหม้จากแผ่นสื่อนำ  ไฟฟ้านี้ได้ เครื่องขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถขนย้ายหรือติดตั้งได้สะดวก สามารถควบคุมการจี้, การเพิ่มหรือลดพลังงานได้ที่ด้ามจี้ สะดวกในการใช้งาน แพทย์ผู้ใช้งานสามารถทำการรักษาคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องโดยควบคุมการทำงานเพียงด้ามจี้เท่านั้น

 

  •  A hyfrecator is a low-powered medical apparatus used in electrosurgery on conscious patients, usually in an office setting. It is used to destroy tissue directly, and to stop bleeding during minor surgery. It works by emitting low-power high-frequency high-voltage AC electrical pulses, via an electrode mounted on a handpiece, directly to the affected area of the body.

  •  A continuous electrical spark discharge may be drawn between probe and tissue, especially at the highest settings of power, although this is not necessary for the device to function. The amount of output power is adjustable, and the device is equipped with different tips, electrodes and forceps, depending on the electrosurgical requirement.

 

 

Output Power:     Low 0-20 watts (1/10 watt increments up to 10 watts)
  High 0-35 watts
  Bipolar 0-35 watts

 

Autoclavable Pencils


     The Hyfrecator® System offers hand-or foot-activated operation. Standard with the Hyfrecator® 2000 is the reusable 7-900-5 steam autoclavable hand control pencil with power adjustment buttons directly on the pencil. This allows the user the option of quickly fine tuning the power output from the field to achieve the desired surgical effect. All pencils are designed with a non-spinning hex collar for multipositional fail-safe blade locking and a durable, pliable pencil cord to reduce hand fatigue during use and ease connection to the unit.

 

Maintain Sterility with Pencil Sheaths


     The Sterile Sheath is a convenient and economical way to maintain a sterile field while using the Hyfrecator electrosurgical reusable pencils. The sheath is designed to fit over both Hyfrecator and other handheld instruments. The extra sheath length allows the instrument to be placed within the sterile field. A non-sterile sheath is also available. Employed use of sheaths promotes pencil longevity, speeds changeover from patient to patient, and prevents pencil exposure to contaminants.

 

Pinpoint Precision bwith Electrolase® Electrodes


     ConMed Electrolase® Disposable Hyfrecator electrodes are available in either blunt or sharp tip configurations. Electrolase® sharp tips are ideal for procedures requiring pinpoint precision and control while blunt tips are ideal for general broad based coagulation.

 

Safe and Convenient

     Disposable Electrolase® electrodes eliminate patient-to-patient crosscontamination and the plastic safety collars simplify handling and help prevent accidental injury. Blunt and sharp tips are color coded for rapid identification. The blunt electrodes are dark grey and the sharp electrodes are white.

 

 

Bipolar Forceps

     As a multi-function electrosurgical generator, The Hyfrecator®2000 has a bipolar mode similar to those found in much larger systems.

     Bipolar Forceps are designed to grasp, manipulate and coagulate selected tissue. The electric current alternates between the two tips, reducing the length of the current’s path and producing a precise, controlled therapeutic effect.

 


Others Products 


 Visitors: 128,157