ข้อมูลข่าวสารจากแผนกบุคคล

สวัสดิการ

• ประกันสังคม

• การซื้อสินค้าหรือการทำทรีทเม้นต์ในราคาพนักงาน

• ชุดยูนิฟอร์ม

• กินเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

• ตรวจสุขภาพประจำปี

• ทุนฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

• การทำเลสิกในราคาพนักงาน

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

• สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส)

• ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

• ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท

• วันลาต่างๆได้แก่ วันลาพักร้อน,ลากิจ,ลาป่วย,วันลาแต่งงาน,วันลาทำหมัน,ลาคลอดบุตร,การลาเข้ารับราชการทหาร, ลาอุปสมบท,การลาฝึกอบรม

• เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือบุตรคนแรก,เงินช่วยเหลือค่าอุปสมบท,เงินช่วยเหลือ,ค่าฌาปนกิจกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

• ค่าเสื่อมรถ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

• ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

• ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

• ค่ายางรถยนต์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

• ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

แบบฟอร์มสมัครงาน

ติดต่อสมัครงาน / แผนกบุคคล
Visitors: 125,552