New & Activities

Filtech Enterprise Running

ผู้บริหาร บริษัทฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์  1994  นำทัพพนักงาน วิ่งมาราธอนกว่า 10 กิโลเมตร ณ ใต้ทางด่วนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นของเหล่าชาว ฟิลเทค ฯลฯ

   

คุณ อนุวัตร เลิศพิทักษ์สุนทร

กรรมการผู้จัดการ

   

   

Visitors: 131,069