คุณลักษณะอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ยกด้วยไฟฟ้า (Patient Lift)

 • เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับยกและย้ายผู้ป่วยระหว่างเตียง เก้าอี้ล้อ และห้องตรวจ เพื่อปกป้องการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ผู้ขนย้ายและสร้างความปลอดภัยต่อผู้ป่วย

คุณสมบัติทางเทคนิค

 • ทำจากเหล็กกล่องทรงเหลี่ยม เคลือบสีแบบpowder coat
 • ปรับการยกระดับขึ้นลงด้วยชุดขับเคลื่อนทำงานด้วยไฟฟ้าและฟังก์ชั่นหยุดฉุกเฉิน
 • ปรับมุมและความกว้างของฐานได้ตั้งแต่ 63.5 ถึง 100 ซม. ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
 • ขนาดล้อหน้า 3 นิ้ว ล้อหลัง 4 นิ้ว พร้อมเบรค
 • เวลาที่ใช้ในการชาร์จ 4 ถึง 12 ชั่งโมง
 • เมื่อแบตเตอรี่เต็มจะใช้ ยกได้ 40 ครั้งรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม

 

Application instruction

 • Used for moving between bed, wheel chair and batch room, save the nurse from vocational injury and ensure the safety of the patient.
 

Specification

 • Base is 38.1x63.5mm flat tube, static powder coated surface.
 • Uses Danish LINAK electrical elevation cylinder, stable quality and reliable and safety.
 • Employs latest DC charging type electrical cylinder(Jumbo type), with button to switch over to manual mode in case of emergency and lower the patient.
 • Manual control smart type electrical elevation design convenience to nurse in application.
 • " U" shape base with adjustable flap angle to ensure safety in operation. Adjust to widest angle while using and to smallest while moving.
 • "U" shape base is adjustable in two stage, width can be adjust to 100cm(±5%) from 63.5cm.
 • Good for 40 cycles of elevation after full charge.
 • Max. pay load is 210kg(±10kg).
 • Front wheels are 3" caster, rear wheel are 4" braking wheel.
 • Never used while charging.
 • Please charge the battery while the battery display 50% power reserve.
 • Charging time is 4~12 hours, automatic cut off while fully charged.
 

Standard accessories

 • With one APC-109SL stretch bag.
 • Two 12V batteries, capacity is 2.7AH.
 • With one battery charger.
 • One wired elevation controller.


Visitors: 128,158