รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของฝาครอบตาชนิดใส (Eye Shield) 

คุณลักษณะเฉพาะ

 

  • ฝาครอบตาชนิดใส (Eye Shield)
  • ลักษณะเป็นพลาสติกแข็ง ใส และมีรูระบายอากาศ
  • ใช้ครอบดวงตาเพื่อป้องกันการสัมผัสถูกดวงตา
  • ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง 57 มิลลิเมตร ยาว 78 มิลลิเมตร
  • ความหนา 2.5 มิลลิเมตร

คุณสมบัติ

  • บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก
  • สามารถใช้ครอบดวงตาข้างซ้ายหรือข้างขวา
  • ทนความร้อนได้ 130 องศาเซลเซียส
  • สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้โดยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ หรือ อบแก๊ส

 


Others Products 


 


Visitors: 65,848