เรื่องโดย : พญ. สุกานดา สวัสดิบุตร
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา


 

การตรวจสุขภาพตาประจำปี จำเป็นจริงหรือ

     รายงาน ผลการวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นว่าคนจำนวนมากให้ความสำคัญกับการนำรถยนต์เข้ารับการตรวจเช็คมากกว่าการเข้ารับกานตรวจสุขภาพตา จากการสุ่มตัวอย่างคนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวนมากกว่า 1,000คน พบว่า 87% นำรถเข้าตรวจเช็คสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง แต่คนกลุ่มนี้เข้ารับการตรวจสุขภาพตาในปีที่ผ่านมาเพียง 56% ถึงแม้ว่าคนกลุ่มที่ทำการสำรวจ ยอมรับว่า การมองเห็นของพวกเขามีความสำคัญมากกว่ารถ แต่คนจำนวนมากกลับรู้สึกว่า การมองเห็นยังเป็นปกติ ไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยกับดวงตา ก็คงไม่จำเป็นต้องไปพบจักษุแพทย์

 

     การมองเห็น เป็นการรับรู้ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ การที่คนเราได้รับทราบข่าวสารความเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกส่วนใหญ่เกิดจากการมองเห็นผ่านดวงตาของเรานั่นเอง ดวงตายังเป็นอวัยวะที่เป็นตัวบ่งบอก หรือช่วยให้แพทย์ทราบได้ว่า ท่านมีสุขภาพร่างกายเป็นปกติหรือไม่ เมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพตา จักษุแพทย์จะสามารถตรวจพบอาการเริ่มต้นของโรคที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ ต้อหิน, ต้อกระจก, เบาหวาน ,ความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ แพทย์จะพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษา  ได้แก่ สภาพเส้นเลือด, ระบบการหายของแผล , รวมถึงสุขภาพทางกายโดยรวม

 

     การเข้ารับการตรวจสุขภาพตาประจำปี ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็กๆ ซึ่งอยู่ในวัยที่มีการเรียนรู้ การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว ในขณะที่การมองเห็นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เด็กๆ ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเมื่ออายุครบ  6 เดือน , 3 ปี และทุกๆปีหลังจากเริ่มเข้าเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า การพัฒนาด้านการมองเห็นของเราเป็นไปอย่างปกติ  ปัญหาการหรือความยากลำบากในการมองเห็น ไม่เพียงทำให้ความสามารถในการเรียนรู้เป็นไปอย่างเชื่องช้า และยังส่งผลต่อการทำกิจกรรมและทักษะทางสังคมอีกด้วย

 

      ดวงตาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตก็ว่าได้ และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจเกิดขึ้นโดยที่ท่านอาจไม่ทันรู้ตัว แต่สามาถก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาภายหลังได้ หากไม่ได้รับการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ

 

     จักษุแพทย์ที่รักษาท่านอยู่ย่อมมีความเชี่ยวชาญในการนำความรู้และเทคโนโลยีที่ให้ผลการรักษาที่แม่นยำมาใช้ตรวจติดตามสุขภาพตาของท่าน เพื่อให้ท่านมีการมองเห็นที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขอให้เพียงท่านมั่นใจว่า จักษุแพทย์ทุกท่าน ได้ใช้ความพยายามในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพตาของท่านเทียบเท่ากับการดูแลรถของท่านเองเช่นกัน

 

 


 
         

 

 


Visitors: 77,479