วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

 


 

 

Vision (วิสัยทัศน์)

Top innovative healthcare solution company in Thailand

ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านเครือข่ายนวัตกรรมการดูแลสุขภาพของประเทศไทย

 

 

Mission (พันธกิจ)

Helping customer and consumer by better service

อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและผู้บริโภค ได้รับบริการที่ดี

 

 


 


Visitors: 125,560