มาทำความรู้จัก COVID-19 กันเถอะ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2: SARS-CoV-2) หรือชื่อที่องค์การอนามัยโลกเคยใช้คือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) คือโรคติดต่อทำให้เกิดอาการติดเชื้อผ่านทางเดินหายใจ  ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  

ลักษณะทั่วไปของเชื้อ SARS-CoV-2

• เชื้อไวรัสที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก

• เป็นที่ไวรัสที่มีเปลือกเป็นไขมันหุ้ม (enveloped virus)

• เป็นไวรัสชนิด RNA ขนาดใหญ่

• สามารถติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ 

         สายพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง 

         • ไข้หวัดทั่วไป CoV 229E, OC43, NL63, HKU1

            • ไวรัสซาร์ส SARS-CoV (ปี 2003)

         • ไวรัสเมอร์ส MERS-CoV (ปี 2012-2020)

                                                                   • ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Novel Coronavirus (ปี 2019 - ปัจจุบัน) 

               

เชื้อไวรัส CoV-2 แพร่ระบาดโดยวิธีใด 

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สามารถแพร่กระจายเชื้อผ่านทางอากาศ (Airborne) สิ่งมีชีวิตที่เป็นพาหะเเพร่เชื้อผ่านทางสารคัดหลั่งกระจายออกมาทางปาก หรือเสมหะ เป็นต้น ผู้ที่อยู่ไกล้เคียงสูดดมละอองเข้าไป อาจจะเป็นละอองฝอยขนาดใหญ่ (Droplet) หรืออาจจะเป็นละอองฝอยขนาดเล็ก {<5ไมครอน (Aerosal)} ยิ่งไปกว่านั้น เชื้อ CoV-2 ยังสามารถติดเชื้อผ่านทางการสัมผัส เช่น การจับมือกัน หรือใช้ของร่วมกัน แล้วนำมือที่สัมผัสเชื้อไวรัสมาสัมผัสตาหรือจมูก แล้วอาจติดเชื้อได้ เชื้อ CoV-2 สามารถติดต่อผ่านทางอุจจาระได้อีกด้วย (ติดต่อผ่านทางละอองฝอยอุจจาระ ควรปิดฝาชักโครกตอนกดชักโครกเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ) 

 

 

วิธีการป้องกันการติดเชื้อ Covid 19  

  1. หลีกเลี่ยงการสัญจรไปบริเวณที่มีคนแออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนต์ คลับ บาร์ เป็นต้น 
  2. ถ้ายังไม่ล้างมือ (ล้างด้วยสบู่) ไม่ควรสัมผัสบริเวณตา จมูก ปาก 
  3. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ (ถ้าใช้แอลกอฮอลล์ล้างมือควรมีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์มากว่า 70%) โดยเฉพาะตอนก่อน-หลัง รับประทานอาหาร เดินทางนอกบ้าน และก่อนการสัมผัสใบหน้า 
  4. ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อตลอดเวลา (ควรใส่หน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า ตอนอยู่บ้านเช่นกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อในครอบครัว) 

ล้างมือถูกอย่างไร ห่างไกล โควิด 19 


 

Visitors: 125,550