เครื่องวัดอุณหภูมิ

รุ่น PG-IRT 1602 (สำหรับหน้าผาก) OUT OF STOCK 

รุ่น PG-IRT 1603 (สำหรับหน้าผาก-หู) ราคา 900.-

 เทอร์โมมิเตอร์ชนิดไม่สัมผัส (Non-contact infrared thermometer) 

     เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิโดยอาศัยการแผ่รังสีอินฟาเรดของวัตถุ ทำให้สามารถทราบอุณหภูมิของวัตถุนั้น โดยการใช้หัววัดชี้ไปยังวัตถุที่ต้องการวัดโดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุนั้นโดยตรง โดยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดพิเศษนี้จะช่วยให้การตรวจวัดอุณหภูมิเป็นไปได้โดยง่าย และรวดเร็ว เพียงแค่ชี้ไปยังจุดที่ต้องการวัด ก็สามารถทราบอุณหภูมิได้ทันที

  

pangaO PG-IRT 1602  (Infrared Forehead Thermometer) OUT OF STOCK
เครื่องวัดอุณหภูมิเฉพาะหน้าผาก


PangaO รุ่น PG-IRT 1602 รับรองโดย FDA

Food and Drug Administration หมายถึง องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง โดยคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางต่างๆ ของชาวอเมริกัน หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น อย. ในสหรัฐอเมริกา

 คุณสมบัติ

  • วัดอุณหภูมิหน้าผาก
  • อ่านอย่างรวดเร็วภายใน 1 วินาที
  • การวัดค่าได้ 9 ชุด
  • ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
  • ฟาเรนไฮต์℉ / เซลเซียส℃
  • มีระบบเสียงแจ้งเตือน
  • เทอร์โมมิเตอร์ชนิดไม่สัมผัส
  • ใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย
  • เทอร์โมมิเตอร์ที่มีความรวดเร็วและแม่นยำ: อ่านค่าได้ทันที          ภายใน 1 วินาที และค่าความแม่นยำคือ ± 0.2 ° C / 0.4 ° F
  • หน้าจอแสดงผล 3 สี
 

 

 

34.0°C - 37.2°C Normal สีเขียว = ปกติ

37.2°C - 38.2°C Medium สีส้ม = มีไข้ปานกลาง

มากกว่า 38.2°C High สีแดง = มีไข้สูง

 

แนะนำการตั้งค่าใช้ง่ายปุ่มพื้นฐานเบื้องต้น

1. เปิด/ปิดเสียง Beepระหว่างเปิดเครื่อง กดปุ่ม mem 1 ครั้ง เพื่อเปิด หรือ ปิดเสียง 
2. การเปลี่ยนการแสดงผลระหว่าง องศา °C กับ °F ปิดเครื่องจนหน้าจอขึ้นว่า OFF  ก่อนดำเนินการจากนั้นให้กดปุ่ม mem ค้างนาน 6 วินาที และรอ 8 วินาทีจนมีภาษาอังกฤษตัว °C หรือตัว °F ขึ้นแสดที่หน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม mem 1 ครั้งเพื่อเลือกเปลี่ยนอุณหภูมิที่ต้องการ (°C หรือ °F )เพื่อให้เครื่องสลับการแสดงผล เปิดเครื่องให้เราโดยอัตโนมัติ
3. แสดงค่าอุณหภูมิ ที่จดจำไว้ (9 ครั้ง)ปิดเครื่องก่อนดำเนินการกดปุ่ม mem เพื่อแสดงค่าที่ 1 กดอีกครั้งเพื่อดูค่าลำดับถัดไป (ค่าแสดงจะเรียงตามลำดับที่เราเคยวัดทั้งหมดล่าสุด 9 ครั้ง) หลังดูค่าเสร็จให้กดปุ่ม ปิด

 

คำแนะนำ
หากไม่ได้ใช้เครื่องวัดเป็นระยะเวลานานหลายเดือน แนะนำให้ถอดถ่านออก เพื่อยืดอายุการใช้งาน และป้องการของเหลวรั่วไหลจากถ่าน ที่อาจเป็นอันตรายต่อวงจรเครื่องได้


 


PG-IRT 1603  (Infrared Fore Ear&head Thermometer)
เครื่องวัดอุณหภูมิช่องหู และหน้าผาก


PangaO รุ่น PG-IRT 1603 รับรองโดย FDA

Food and Drug Administration หมายถึง องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง โดยคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางต่างๆ ของชาวอเมริกัน หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น อย. ในสหรัฐอเมริกา

 คุณสมบัติ

  • รวม 2 ฟังก์ชั่น : วัดอุณหภูมิช่องหูและหน้าผาก
  • อ่านอย่างรวดเร็วภายใน 1 วินาที
  • การวัดค่าได้ 9 ชุด
  • ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
  • ฟาเรนไฮต์℉ / เซลเซียส℃
  • มีระบบเสียงแจ้งเตือน
  • เทอร์โมมิเตอร์ชนิดไม่สัมผัส
  • ใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย
  • เทอร์โมมิเตอร์ที่มีความรวดเร็วและแม่นยำ: อ่านค่าได้ทันทีภายใน 1 
  • วินาที และค่าความแม่นยำคือ ± 0.2 ° C / 0.4 ° F
  • หน้าจอแสดงผล 3 สี

 

 

 

 

 

 

   34.0°C - 37.2°C Normal สีเขียว = ปกติ
   37.2°C - 38.2°C Medium สีส้ม = ปานกลาง
   มากกว่า 38.2°C High สีแดง = สูง

 

แนะนำการตั้งค่าใช้ง่ายปุ่มพื้นฐานเบื้องต้น

1. เปิด/ปิดเสียง Beepระหว่างเปิดเครื่อง กดปุ่ม mem 1 ครั้ง เพื่อเปิด หรือ ปิดเสียง 
2. การเปลี่ยนการแสดงผลระหว่าง องศา °C กับ °F ปิดเครื่องจนหน้าจอขึ้นว่า OFF  ก่อนดำเนินการจากนั้นให้กดปุ่ม mem ค้างนาน 6 วินาที และรอ 8 วินาทีจนมีภาษาอังกฤษตัว °C หรือตัว °F ขึ้นแสดที่หน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม mem 1 ครั้งเพื่อเลือกเปลี่ยนอุณหภูมิที่ต้องการ (°C หรือ °F )เพื่อให้เครื่องสลับการแสดงผล เปิดเครื่องให้เราโดยอัตโนมัติ
3. แสดงค่าอุณหภูมิ ที่จดจำไว้ (9 ครั้ง)ปิดเครื่องก่อนดำเนินการกดปุ่ม mem เพื่อแสดงค่าที่ 1 กดอีกครั้งเพื่อดูค่าลำดับถัดไป (ค่าแสดงจะเรืยงตามลำดับที่เราเคยวัดทั้งหมดล่าสุด 9 ครั้ง) หลังดูค่าเสร็จให้กดปุ่ม ปิด

 

คำแนะนำ
หากไม่ได้ใช้เครื่องวัดเป็นระยะเวลานานหลายเดือน แนะนำให้ถอดถ่านออก เพื่อยืดอายุการใช้งาน และป้องการของเหลวรั่วไหลจากถ่าน ที่อาจเป็นอันตรายต่อวงจรเครื่องได้

 

สนใจ-สอบถามเพิ่มเติม


Line Official  @filtech-service

Visitors: 28,436