มาทำความรู้จัก ฝีดาษลิง กันเถอะ

ความรู้เกี่ยวกับ โรคฝีดาษลิง "Monkeypox"

 

 

"โรคฝีดาษลิง" เกิดจาก ไวรัส Othopoxvirus ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับ ไวรัสโรคไข้ทรพิษ ( Smallpox) พบในสัตว์ตระกูลลิง และสัตว์ฟันแทะ โรคนี้พบมากในแอฟริกากลาง และ แอฟริกาตะวันตก และโรคนี้สามารถติดต่อจาก สัตว์สู่คน ได้โดยผ่านการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง ตุ่มหนองของสัตว์ หรือการนำซากสัตว์ที่มีเชื้อโรคมาปรุงอาหาร หรือการได้รับบาดเจ็บจากการถูด สัตว์ที่มีเชื้อโรค ข่วน หรือ กัด  และสามารถติดต่อจาก คนสู่คนได้เช่นเดียวกัน โดยผ่านทาง ละอองฝอยทางการหายใจ หรือการสัมผัสเลือด หรือรอยแผลที่อยู่บนผิวหนังของคนป่วย โดยระยะฟักตัวของเชื้อโรคเฉลี่ยอยู่ที่ 7 - 14 วัน หรืออาจนานได้สูงสุดถึง 21 วัน  แต่โอกาศในการแผลเชื้อจากคนสู่คน ณปัจจุบันนี้ยังค่อนข้างต่ำ 

 

ลักษณะอาการ

 ๐  มีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศรีษะ

 ๐  อ่อนเพลีย และมีต่อมน้ำเหลืองโต

 ๐  อาการทางผิวหนัง มักเกิดหลังจากไข้ลดลงโดยเริ่ม มีผื่นที่บริเวณใบหน้าก่อน หลังจากนั้นจะลามไปส่วนอื่นๆของร่างกาย และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตุ่มหนอง จะตกสะเก็ดในภายหลัง และอาจมีแผลเป็นตามมาได้

 

วิธีการป้องกัน

 ๐  ควรล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์

 ๐  สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อผ่านทางละอองฝอยในอากาศ

 ๐  หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่มาจากพื้นที่เสี่ยง หรือสัตว์ป่าป่วย

 

วิธีการรักษาในปัจจุบัน

 ๐ การรักษาโดยให้ยาต้านไวรัส  Cidofovir,  Tecovirimat , brincidofovir  ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายเองได้ แต่ก็พบว่ามีรายงานการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้ โดยกลุมที่เสี่ยงมากที่สุดคือกลุ่มเด็กเล็ก

 

Visitors: 125,555