เปิดโลกที่ไร้กรอบ (Smart Sight ReLEx) พญาไท3 26/4/67

 

เปิดโลกที่ไร้กรอบ ด้วยเทคโนโลยีการแก้ไขสายตา (Smart Sight ReLEx) 

 ณ.ศูนย์เลสิก โรงพยาบาล พญาไท3 ชั้น14

ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลพญาไท 3 จัดงานเปิดตัวเครื่องมือสำหรับการทำเลสิกตัวใหม่เป็นที่แรกของประเทศไทย ในนาม Schwind "ATOS" 

เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่นำเข้ามาจากประเทศเยอรมันและมาพร้อมฟังก์ชั่นใหม่และทันสมัยมากขึ้น ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยคณะแพทย์และสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนักข่าว 

Visitors: 125,554