เครื่องจี้ไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย


 

VisiClear®
Surgical Smoke Evacuator

 

Procedure Operating Modes

 • One of three operating modes (Laparoscopic, Open Tubing, and Electrosurgical Pencil
       Mode) can easily be selected, automatically customizing filter life based on surgical
       procedure.
 
 

Advanced Sound Control Design

 • Whisper Technology™ ensures ultra-quiet operation with unprecedented sound quality
 
 

Sleek Shelf Design

 • Ergonomically designed to accommodate stacking.
 
 

Occlusion Warning

 • Safety feature that alerts medical personnel when an occlusion has occurred
 
 

Intuitive Color Touch Screen

 • Easy to use, requires minimal training, and can be operated with gloved hand.
 
 

Unique Sliding Port Closure

 • SafePort Technology™ ensures reduced risk of staff coming in contact with a
       contaminated port.

 


 

PlumeSafe® Turbo

 

 

 

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องดูดควันทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูดควันจากการจี้ การผ่าตัด หรือการจี้ห้ามเลือด

 

คุณสมบัติทั่วไป

1. ใช้สำหรับดูดควันที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด
2. หน้าจอแสดงผลมอนิเตอร์แบบ LCD (Liquid Crystal Display) ซึ่งเป็นจอแสดงผลแบบ ระบบดิจิตอล
3. น้ำหนักเครื่อง 6.3 กิโลกรัม(เฉพาะตัวเครื่อง) และสามารถใช้งานง่าย
4. เปลี่ยนตัวกรองง่ายและสะดวก
5. ใช้กับกระแสไฟ 220/240 Volt 50/60 Hz

 

 คุณสมบัติเฉพาะ
1. สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กที่สุด 0.1 ไมครอน
2. หน้าจอ LCD แสดงอายุการใช้งานคงเหลือของไส้กรองและระดับแรงดูดของตัวเครื่อง
3. มีปุ่มลัดในการปรับแรงดูดให้เป็นแบบสูงสุดได้ที่หน้าจอเครื่อง
4. มีปุ่มปรับระดับแรงดูดที่หน้าจอเครื่อง
5. สามารถควบคุมการทำงานของแรงดูดด้วยเท้า (Pneumaticfootswitch)
6. แสดงอายุการใช้งานตัวกรอง (filter) โดยอาศัยเทคโนโลยี RFID (Radiofrequency Identification)

 

 

Visitors: 16,577