เครื่องดูดควัน ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

 


 

PlumeSafe® Turbo

 

 

 

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องดูดควันทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูดควันจากการจี้ การผ่าตัด หรือการจี้ห้ามเลือด

 

คุณสมบัติทั่วไป

1. ใช้สำหรับดูดควันที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด
2. หน้าจอแสดงผลมอนิเตอร์แบบ LCD (Liquid Crystal Display) ซึ่งเป็นจอแสดงผลแบบ ระบบดิจิตอล
3. น้ำหนักเครื่อง 6.3 กิโลกรัม(เฉพาะตัวเครื่อง) และสามารถใช้งานง่าย
4. เปลี่ยนตัวกรองง่ายและสะดวก
5. ใช้กับกระแสไฟ 220/240 Volt 50/60 Hz

 

 คุณสมบัติเฉพาะ
1. สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กที่สุด 0.1 ไมครอน
2. หน้าจอ LCD แสดงอายุการใช้งานคงเหลือของไส้กรองและระดับแรงดูดของตัวเครื่อง
3. มีปุ่มลัดในการปรับแรงดูดให้เป็นแบบสูงสุดได้ที่หน้าจอเครื่อง
4. มีปุ่มปรับระดับแรงดูดที่หน้าจอเครื่อง
5. สามารถควบคุมการทำงานของแรงดูดด้วยเท้า (Pneumaticfootswitch)
6. แสดงอายุการใช้งานตัวกรอง (filter) โดยอาศัยเทคโนโลยี RFID (Radiofrequency Identification)